menu

Inleiding - home

Teksten - theorie
- omschrijving onderzoek zeehond (pdf)
- samenvatting opzet (pdf)
- aanvrage ondersteuning onderzoek (pdf)
- uitnodiging deelname onderzoek (pdf)
- logboek (pdf)

concept voortgangsverslag 2018 (pdf)

praktijk - hoe wat waar wanneer

overzicht literatuur

literatuurlijst (pdf)
Samengevat literatuuroverzicht zeehonden (pdf)
Samenvattingen literatuur zeehonden (pdf)
WUR 2016 telling zeehonden (pdf)
WUR 2017 telling gewone zeehonden (xlsx)
WUR 2016 telling grijze zeehonden (xlsx)